Makemyweb søkemotoropptimaliserer
Vår mål er at små og mellomstore bedrifter blir synlige på alle arenaer og med det bidra til økt inntjening og kjennskap. Vi har erfaringen og kompetansen til å lage funksjonelle løsninger til en fornuftig pris. Bruk oss istedenfor å prøve deg på egen hånd - da frigir du verdifull tid til din kjernevirksomhet. MakeMyWeb kan tilby enkle, profesjonelle løsninger til kunder som ikke ønsker store og dyre løsninger, men som likevel har høye krav til såvel teknikk, innhold, substans og utførelse på sin markedsføring.

Digitale medier
Grafisk Design

Vi hjelper deg med kommunikasjon på digitale flater og samspillet mellom disse. En digital strategi vil legge føringer og være en rettesnor for hvordan nettsider, facebooksider, mobile løsninger, intranett, kundeweb, blogger og andre digitale flater og arenaer kan jobbe sammen – for å øke konkurransekraft og inntjening. 


Det visuelle uttrykket  brukes til å forsterke bedriftens verdier, målsettinger og identitet – uansett hvilke arenaer, medier og flater du opptrer i eller på. Grafisk design bidrar til å styrke profilen din og posisjonere deg i forhold til konkurrenter. 

Stadig flere bedrifter velger design som et strategisk virkemiddel i sin forretningsutvikling. 

Webutvikling, SEO Markedsføring, Søkemotoropptimalisering, Statestikk, Google AdWords, Sosiale Medier, Newsletter, Visuell Profilering, Logo, Brosjyrer, Emballasje, Messeelementer