REFERANSER PÅ GRAFISK DESIGN   TIL REFERANSER PÅ DIGITALE MEDIER

Det visuelle uttrykket kan brukes til å forsterke bedriftens verdier, målsettinger og identitet – uansett hvilke arenaer, medier og flater du opptrer i eller på. Grafisk design bidrar til å styrke profilen din og posisjonere deg i forhold til konkurrenter. 

Stadig flere bedrifter velger design som et strategisk virkemiddel i sin forretningsutvikling. Design bidrar til kjøp gjennom å fortelle om produktets kvaliteter, bruksområder eller en historie som personifiserer selve produktet. Vi bistår med komplette løsninger fra idé til ferdig produkt. Vi har lang erfaring med produksjonsprosesser og velger løsninger som gir optimale resultater. Vi kan også gi gode råd og tips om spesialeffekter som styrker budskapet, øker oppmerksomheten og kvaliteten.
 
   LOGO
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  VISITTKORT
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design

  SOSIALE MEDIER
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Facebook topp

https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Facebook konkurranseside
 
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Facebook produktside
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
   Facebook firmaside
  TRYKKSAKER OG MESSEMATERIELL
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Flyer For Sunn24
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Brosjyre for Rubb Group
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
   Annonse for Rubb Gruppen
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Messvegg og Roll-up
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Emballasje for Skinline
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Brosjyre for Autovie
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Annonse for Autonova
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Annonse for Weibull
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
   Brosjyre For Hallmaker
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Annonse for Hallmaker
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
   Salgsfolder for Linto
https://sites.google.com/a/makemyweb.no/makemyweb2013/grafisk-design
  Flyer for Rubb Gruppen